Muziektheorie
Toonstelsels
Uitleg van het begrip toonstelsel en een beschrijving van het Diatonisch stelsel.
Het Notenstelsel
Beschrijving van het systeem van muzieknotatie.

Maat en maatsoorten
Overzicht van de meest gebruikte maatsoorten.

Intervallen
Uitleg van de begrippen afstand en interval.
Benamingen van de intervallen.